iOSS: aan de slag

Less Grey is uw btw-intermediair in de EU.

Start registratieContact opnemen

Btw bemiddelingsovereenkomst

Less Grey zal als btw-tussenpersoon verantwoordelijk zijn voor de aangifte van de verschuldigde btw op uw B2C-afstandsverkopen aan EU-klanten. Als btw bemiddelaar zijn wij ook volledig aansprakelijk voor de verschuldigde btw over uw verkopen aan de Belastingdienst. In ons contract met u komen we overeen dat wij (Less Grey Rep BV) al uw EU B2C-afstandsverkopen zullen verwerken en rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. U stemt ermee in de verschuldigde btw rechtstreeks aan de Belastingdienst af te dragen en een waarborging te stellen ter dekking van onze aansprakelijkheid.

Zekerheid

Wij vragen u een bankgarantie te stellen of een borg te storten op een beveiligde rekening. Deze waarborging is gebaseerd op de (geschatte) door u verschuldigde btw. Gedurende de maand worden uw B2C-verkopen bijgehouden op basis van informatie die u aan ons verstrekt (in principe dagelijks). Als uit de ontwikkeling van uw verschuldigde btw-bedrag gedurende de maand blijkt dat u meer btw verschuldigd bent dan het bedrag van de zekerheidstelling, dan zal Less Grey u om een ​​toeslag vragen. U dient deze betaling binnen twee werkdagen te voldoen. Indien uw betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, kan Less Grey de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen.

Verwerking data

Bij de verwerking van uw gegevens en de data van uw transacties maakt Less Grey gebruik van speciaal daarvoor ontwikkelde software in samenwerking met VAT4U GmbH. De overeenkomst die u met Less Grey aangaat, bevat tevens de ten behoeve van de dienstverlening door VAT4U GmbH noodzakelijke bepalingen.

Overeenkomst

De standaard intermediair-overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (anderhalfjaar met jaarlijkse verlenging) met een opzegtermijn van drie maanden.

Registratieproces

U kunt zich online registeren voor onze dienstverlening. Nadat u alle gevraagde informatie en documenten heeft aangeleverd en geüpload, sturen wij u de juridische overeenkomst, samen met onze factuur voor het inschrijfgeld. Voor registratie onder iOSS is een vast registratietarief van € 595,- exclusief btw verschuldigd aan Less Grey.

Know Your Customer procedure

Een “Know your customer procedure” maakt deel uit van het registratieproces. Op basis van de door u verstrekte gegevens en na identificatie van de vertegenwoordiger van het bedrijf, wordt een klantenonderzoek uitgevoerd. Bij acceptatie ontvangt u de benodigde afspraken voor onze dienstverlening. Na ontvangst van uw getekende overeenkomst(en) en betaling van het benodigde inschrijfgeld, zal Less Grey u als niet in de EU gevestigde verkoper voor de iOSS-regeling inschrijven bij de Belastingdienst.

Accountantsverklaring, aansluiting en correcties

Less Grey heeft aan het einde van een kalenderjaar een door uw accountant opgestelde en/of voor akkoord ondertekende verklaring van u nodig, waarin staat dat het totaalbedrag van de aan Less Grey gerapporteerde verkopen overeenkomt met de totale verkopen aan klanten binnen de EU over deze periode zoals bepaald door de accountant. De opgave, eventueel met een opgave van de op basis daarvan aan te brengen correcties in de btw-aangiften, wordt door Less Grey gecontroleerd en waar nodig worden btw-correcties doorgevoerd.

De btw-aangiften

Om ervoor te zorgen dat Less Grey de maandelijkse btw-aangiften onder de iOSS kan opstellen en indienen, moet u uw online directe verkooptransacties bij ons indienen (in principe dagelijks). De benodigde informatie (zoals details van de opgemaakte facturen, betalingsbewijzen van uw klant bij het uitchecken en over het transport van de goederen en invoer in een EU-lidstaat) worden met u overeengekomen, evenals de manier waarop deze informatie aan ons ter beschikking wordt gesteld. Less Grey rekent een vergoeding voor het opstellen en indienen van maandelijkse btw-aangiften, afhankelijk van het aantal zendingen/zendingen per maand.

Vergoeding

De onderstaande tabel toont de kosten voor iOSS-registratie, afstemming, uitschrijving en de maandelijkse verwerkings- en archiveringsservices. Begin december 2021 evalueert Less Grey de tabel op basis van de ervaringen met het opstellen en indienen van btw-aangiften tot dan toe. Een eventuele nieuwe prijstabel voor de btw-aangiften voor de maanden in 2022 wordt u uiterlijk 10 december 2021 toegestuurd.

IOSS tabel
IOSS
IOSS webinar
IOSS webinar