Loading...
Btw-aangiften2022-10-20T14:48:11+02:00
Nederlandse btw-aangiften

Iedere onderneming met activiteiten in Nederland is verplicht zich te registreren voor de btw bij de Nederlandse belastingdienst. Less Grey ondersteunt bedrijven bij het aanvragen en opzetten van een registratie en het voldoen aan de hieruit voortvloeiende rapportageverplichtingen, zoals het indienen van de btw-aangifte.

Buitenlandse btw-aangiften

Als u handelt over de grens, dan wordt u daar vaak belast met btw én geconfronteerd met lokale regelgeving en btw-verplichtingen. Less Grey helpt u met het registratieproces en het indienen van uw lokale btw-aangiften en overige verplichtingen. Maar ook met het opzetten van de juiste logica en gegevens in uw boekhoudsysteem. Denk hierbij aan het toepassen van de juiste btw-tarieven en het uitreiken van een factuur die voldoet aan de lokale factuurvereisten.

“Uw btw-aangifte is het sluitstuk van het aangifteproces. Dat proces begint al bij het identificeren van de activiteiten en het opzetten en inrichten van de boekhouding.” – Bas de Koning

Wanneer is een buitenlandse btw-registratie nodig?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een buitenlandse btw-registratie. De meest voor de hand liggende reden is het houden van een voorraad. Een locatie waar goederen worden ontvangen en van waaruit goederen worden geleverd. Maar ook een lokale aankoop, gevolgd door een lokale verkoop kan resulteren in een registratieverplichting. Het is dus van groot belang dat u in kaart brengt waar en welke activiteiten u verricht.

Niet verplicht, maar soms wel wenselijk

Ook als een registratie niet verplicht is, kan het in bepaalde situaties wenselijk zijn om wel een btw-registratie te realiseren. Bijvoorbeeld om lokale klanten makkelijker te bedienen of om lokale btw makkelijker terug te vragen. Ook zijn er in sommige situaties verschillen in de interpretatie van de btw-regelgeving die ertoe kunnen leiden dat een btw-registratie wel of niet noodzakelijk of wenselijk is.

Aangifteproces

Bij iedere btw-aangifte controleren wij de door u aangeleverde gegevens en documenten. Op basis daarvan bereiden wij de aangifte voor. Na uw goedkeuring dienen wij die aangifte in. Als u uw compliance aan ons uitbesteedt, bent u ervan verzekerd dat uw gegevens correct en tijdig worden verwerkt en ingediend bij de Belastingdienst.

Technologie en automatisering

Voor ons compliance-proces maken wij gebruik van technologie en automatisering. Zo kunnen wij uw aangiften rechtstreeks indienen met behulp van onze software, zonder dat wij daarvoor uw inlog- of e-herkenning-gegevens nodig hebben. Deze software zorgt ook voor automatische controles, zoals de gebruikte btw-nummers en btw-tarieven.

Waarom? Veilig

Veilig

Waarom? Efficiënt

Efficiënt

Waarom? Correct

Correct

Wilt u uw btw-aangiften uitbesteden? Of wilt u alleen kennismaken? We staan voor u klaar.

Nieuws

Less Grey gaat verhuizen

Less Grey gaat verhuizen Less Grey gaat op 8 april 2024 verhuizen naar een nieuwe plek. Maar onze ...

Vastgoed update: Staatssecretaris actualiseert Besluit onroerende zaken omzetbelasting

Vastgoed-update: Staatssecretaris actualiseert Besluit onroerende zaken omzetbelasting Op 14 december 2023 heeft het Ministerie van Financiën het geactualiseerde ...

Douane: Indeling en waardering verloopt niet altijd gladjes

Douane: Indeling en waardering verloopt niet altijd gladjes In eerdere blogs hebben we het gehad over de verschillen ...

Ga naar de bovenkant