Extra informatie iOSS2022-10-20T14:43:33+02:00

Extra informatie iOSS

Voor niet-EU ondernemers treedt Less Grey op als btw-tussenpersoon voor de toepassing van de iOSS-regeling. Om u een zo transparant beeld te geven van de werkwijze, bieden wij de voorwaarden van onze diensten openbaar aan. U kunt een adviesgesprek boeken, of registreren.

Btw bemiddelingsovereenkomst

Less Grey is als btw-tussenpersoon verantwoordelijk het rapporteren van de verschuldigde btw op uw B2C-afstandsverkopen aan EU-klanten. Als btw-tussenpersoon zijn wij ook volledig aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde btw over uw verkopen. In ons contract met u komen we overeen dat wij (Less Grey Rep BV) al uw EU B2C-afstandsverkopen zullen verwerken en rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. U stemt ermee in de verschuldigde btw rechtstreeks aan de Belastingdienst af te dragen en een zekerheid te stellen ter dekking van onze aansprakelijkheid.

De standaard intermediair-overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (12 maanden met jaarlijkse verlenging) met een opzegtermijn van drie maanden.

Zekerheid

Wij vragen u een bankgarantie te stellen of een borg te storten op een beveiligde rekening. Deze zekerheid is gebaseerd op de (geschatte) door u verschuldigde btw. Gedurende de maand worden uw B2C-verkopen bijgehouden op basis van informatie die u aan ons verstrekt. Als uit de ontwikkeling van uw verschuldigde btw-bedrag gedurende de maand blijkt dat u meer btw verschuldigd bent dan het bedrag van de zekerheidstelling, dan zal Less Grey u om een extra storting vragen.

Verwerking data

Bij de verwerking van uw gegevens en de data van uw transacties maakt Less Grey gebruik van speciaal daarvoor ontwikkelde software in samenwerking met VAT4U. De overeenkomst die u met Less Grey aangaat, bevat tevens de ten behoeve van de dienstverlening door VAT4U noodzakelijke bepalingen.

Registratieproces

U kunt zich online registeren voor onze dienstverlening. Nadat u alle gevraagde informatie en documenten heeft aangeleverd en geüpload, sturen wij u de juridische overeenkomst, samen met onze factuur voor de registratie. Voor registratie onder iOSS hanteren wij een vast registratietarief van EUR 625,- (exclusief btw).

Know Your Customer procedure

Een “Know your customer procedure” maakt deel uit van het registratieproces. Op basis van de door u verstrekte gegevens en na identificatie van de vertegenwoordiger van het bedrijf, wordt een klantenonderzoek uitgevoerd. Bij acceptatie ontvangt u de benodigde afspraken voor onze dienstverlening.

Na ontvangst van uw getekende overeenkomst(en), de betaling van de registratiefee en het stellen van de zekerheid, zal Less Grey u als niet in de EU gevestigde verkoper voor de iOSS-regeling inschrijven bij de Belastingdienst.

Accountantsverklaring, aansluiting en correcties

Less Grey heeft aan het einde van een kalenderjaar een door uw accountant opgestelde en/of voor akkoord ondertekende verklaring van u nodig, waarin staat dat het totaalbedrag van de aan Less Grey gerapporteerde verkopen overeenkomt met de totale verkopen aan klanten binnen de EU. De verklaring wordt door Less Grey gecontroleerd en waar nodig worden btw-correcties doorgevoerd.

De btw-meldingen

Om ervoor te zorgen dat Less Grey de maandelijkse btw-meldingen onder de iOSS kan opstellen en indienen, moet u uw B2C verkopen uploaden in ons iOSS platform. Op basis van deze informatie, maakt Less Grey de maandelijkse melding. Via het iOSS platform keurt u deze melding goed, waarna deze door Less Grey bij de belastingdienst wordt ingediend. Less Grey rekent een vergoeding voor het opstellen en indienen van maandelijkse btw-aangiften, afhankelijk van het aantal zendingen/zendingen per maand. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze tarieven.

Nieuws

Less Grey gaat verhuizen

Less Grey gaat verhuizen Less Grey gaat op 8 april 2024 verhuizen naar een nieuwe plek. Maar onze ...

Vastgoed update: Staatssecretaris actualiseert Besluit onroerende zaken omzetbelasting

Vastgoed-update: Staatssecretaris actualiseert Besluit onroerende zaken omzetbelasting Op 14 december 2023 heeft het Ministerie van Financiën het geactualiseerde ...

Douane: Indeling en waardering verloopt niet altijd gladjes

Douane: Indeling en waardering verloopt niet altijd gladjes In eerdere blogs hebben we het gehad over de verschillen ...

Ga naar de bovenkant