Belastingplan 2023: valt er nog wat te halen?

Zoals ieder jaar op de derde dinsdag in september, heeft ook nu onze koning de troonrede voorgelezen en zijn de financiële plannen van het kabinet voor 2023 bekend gemaakt. Waar sommige mensen zich misschien meer bezighouden met de hoedjes van de bewindslieden, hebben wij ook dit jaar weer voor u gekeken naar de maatregelen op het gebied van omzetbelasting en overdrachtsbelasting. 

Het pakket belastingmaatregelen zoals dat ieder jaar op Prinsjesdag wordt gepresenteerd bevat dit jaar natuurlijk ingrijpende voorstellen om de financiële situatie van de Nederlandse huishoudens te ondersteunen en te verlichten. Daarvoor worden voornamelijk maatregelen getroffen die andere belastingen betreffen. De thans voorgestelde wijzigingen in de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2023 en daarna hebben niets te maken met de huidige financiële ernstige situatie.

Ik zet de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting voor u op een rijtje.

Omzetbelasting

Zonnepanelen

Meest in het oog springende wijziging die op 1 januari 2023 in werking moet treden is de toepassing van het 0%-tarief op de levering van zonnepanelen voor woningen c.s. en de installatie daarvan. Daarmee wordt met name een einde gemaakt aan de administratieve last die particulieren moeten ervaren als zij zonnepanelen op hun woning plaatsen en de btw terugvragen. Die last zit overigens nog meer bij de uitvoering door de Belastingdienst en de vervolgwerkzaamheden die verband houden met de vrijstelling voor kleine ondernemers en de verwerking van btw-aangiften en formulieren.

“Leuker ….”  en dat soort uitspraken kunnen straks achterwege blijven.

Waarom het 0% tarief is beperkt gebleven tot woningen is mij een raadsel. Immers de tarievenrichtlijn maakt het voor lidstaten mogelijk om ook de levering en installatie van zonnepanelen op gebouwen die voor maatschappelijke doeleinden worden gebruikt te belasten tegen 0%.

Daar wordt dan ook eerst een onderzoek naar gedaan en zal afbakeningsproblematiek (wat zijn maatschappelijke doeleinden?) als onoverkomelijk op dit moment zijn opgevat. Jammer, maar het zij zo.

Lachgas

Dat lachgas voor andere doeleinden werd aangewend dan oorspronkelijk is beoogd zal u niet ontgaan zijn. Voortaan is de levering van lachgaspatronen belast tegen 21%. De levering valt alleen nog onder het verlaagde btw-tarief als gebruik als geneesmiddel. Ik zie de luchtflessen die in ziekenhuizen worden gebruikt al op de achterbank van de vele “hot hatchbacks” komen…

Overdrachtsbelasting

Algemeen tarief

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt wederom verhoogd, nu naar 10,4%!

Zonder blikken of blozen is de toelichting glashelder. De tariefsverhoging is onderdeel van een set aan maatregelen om beleggers in woningen een direct rendement te bezorgen dat weinig aantrekkelijk is. Sterker nog men verwacht een verschuiving van het aantal huurwoningen naar koopwoningen en dan worden effecten voor starters en doorstromers verwacht.

Nu wil ik niet te boek staan als de meest chagrijnige btw & overdrachtsbelastingspecialist van het land maar gaandeweg kost het mij steeds minder moeite om die nominatie in de wacht te (gaan) slepen.

Ik geloof er namelijk niet zo veel van.

Wat verder te verwachten is

Evaluatie naar het nut van fiscale regelingen, op weg naar vereenvoudiging?

Uit de koker van de huidige staatssecretaris van Financiën, onder strikt toezicht van de heer Nijboer, kunnen we nog meer maatregelen en aanpassingen verwachten de komende jaren. Een breed onderzoek naar allerlei fiscale regelingen, mede op grond van de motie Gündogan, wordt uitgevoerd en moet inzicht geven in effecten (doelmatig en doeltreffend).

Het gaat hier nauwelijks over regelingen die betrekking hebben op de omzetbelasting of de overdrachtsbelasting. Niet uitvoerbare vrijstellingen in de overdrachtsbelasting (i.v.m. stedelijke herontwikkeling) daargelaten.

Begrijp me goed, vereenvoudiging is altijd welkom, behoud van gewenste nuance is op zijn plaats.

In de zomer van 2023 zullen we kennis kunnen nemen van de eerste aanpassingen.

Raken we verlost van btw-verplichtingen in andere EU-lidstaten ?

Uit Europa, en met name voor Nederlandse ondernemers met omzetbelastingverplichtingen in andere EU-lidstaten, komt een belangrijk voorstel van de Europese Commissie in zicht. De bedoeling is om de buitenlandse verplichtingen voortaan af te wikkelen via de Nederlandse btw-registratie (single registration). Uitbreiding van de inmiddels beproefde one-stop-shop modellen is aanstaande.

Hier word ik blij van; en met mij vele ondernemers die kosten, tijd en moeite moeten getroosten om pure administratieve processen in andere landen te moeten vervullen.

Overigens kan ik u op grond van onze “one stop shop” dienstverlening melden dat we er zeker nog niet zijn en dat de lasten nog lang niet in de prullemand zullen belanden. Houd moed; samen komen we er wel.

Less Grey, more support

Paul Cramer is BTW partner bij Less Grey, gespecialiseerd in indirecte belastingen.