Less Grey, More Compliance

4 december 2018

Een transactiebelasting, zoals btw, vraagt om een zorgvuldige beoordeling van feiten, de omstandigheden waaronder deze zich voordoen en het businessmodel waarbinnen een ondernemer zijn transacties uitvoert. Het vraagt om een genuanceerde blik!

Uit ervaring kunnen wij stellen dat de meeste problemen ontstaan door een gebrek aan inzicht in het feitencomplex waarover een oordeel wordt gegeven. De toepassing van ingewikkelde wet- en regelgeving vormt daarna pas de reden waarom over een uitwerking verschil van inzicht bestaat.

Feiten, feiten en nog eens feiten
Iedere transactiebelasting, maar zeker in het geval van een btw-systeem, vraagt om een juiste duiding van de transactie en een volledig begrip van de omstandigheden waaronder de transactie tot stand is gekomen (overeenkomst en afspraken) en wordt uitgevoerd. Te vaak zien wij een verondersteld feitencomplex waardoor een onvolledige en soms zelfs een onjuiste aanname wordt gedaan over de transactie waarop btw wet- en regelgeving moet worden toegepast.

Ken de regels, begrijp deze en pas ze juist toe op specifieke situaties
Het toepassen van btw wet- en regelgeving in de verschillende lidstaten van de EU is al lang geen nationale aangelegenheid meer. De binnen de EU geldende regelgeving laat grote verschillen tussen de Lidstaten zien als het gaat om ratio en totstandkoming van specifieke nationale regels. Kennis van de Europese en nationale regels, de toepassing daarvan in de verschillende lidstaten van de EU en de gewezen rechtspraak, zowel Europees als nationaal geeft ons de positie die wij sinds jaren innemen in het veld. Kennis is macht, een brede en genuanceerde blik biedt ruimte voor andersdenkende oplossingen en meningen. Als expert worden wij juist geraadpleegd op deze karaktertrekken van onze mensen en onze organisatie. Duidelijkheid bieden, standpunten bepalen en beslissingen nemen staan daarbij centraal.

Paul Cramer: “Ik heb het mooiste beroep dat er is voor een fiscalist. Met beide benen op de grond in gesprek met je cliënten om te begrijpen welke transacties bij hen spelen en hoe deze tot stand komen. Kritisch kijken waar het beter kan en/of waar risico’s kunnen worden verkleind of weggenomen, dat is echt van toegevoegde waarde!”

Praktijkvoorbeelden
In dit beroep moet je een beetje koppig zijn. Niet te bang en zeker niet te beroerd om er alles aan te doen precies te willen begrijpen hoe een transactie tot stand is gekomen (of beter nog: gaat komen). De wet- en regelgeving willen begrijpen en inzien waarom in bepaalde gevallen de regeltjes niet juist uitpakken. Bedoeling en ratio achter feiten en regelgeving vaststellen en dan een mening geven. Een kritische houding en een goed besef van wet- en regelgeving zorgen soms ook voor onverwachte zaken. Wij nemen niets als vanzelfsprekend aan.
Integendeel, wij stellen vragen die nog niet eerder gesteld zijn. Of het nu om terugwerkende kracht van het recht op aftrek van voorbelasting gaat (zonnepanelen), de vrijstelling voor maatschappelijke – en sociale dienstverlening (schuldhulpverlening) of de reikwijdte van de geruisloze overdracht van een onderneming (verhuurd OG), wij stellen de vragen die gesteld moeten worden.