Het wetsvoorstel ‘implementatie richtlijnen elektronische handel’ brengt wijzigingen met zich mee voor grensoverschrijdende leveringen van goederen aan consumenten/particulieren. Vanaf 1 juli 2021 worden leveringen van goederen aan consumenten in de EU belast in de lidstaat waar de consument woont en de goederen in ontvangst neemt.

Lees meer