Douane: Indeling en waardering verloopt niet altijd gladjes

In eerdere blogs hebben we het gehad over de verschillen en overeenkomsten tussen btw en douane. Bij Less Grey zijn we vooral gespecialiseerd in btw, maar ook douane-vragen zien we regelmatig langskomen.

Waar btw-zaken vaak al interessante kost zijn om te lezen, kun je bij sommige douanezaken al helemaal genieten van de onderwerpen die voorbijkomen. We gebruiken deze term niet voor niets, als we een recente douanezaak bespreken.

In deze recente zaak (1) heeft het Gerechtshof Amsterdam zich in hoger beroep gebogen over de invoer van glijmiddelen voor seksueel gebruik. Het Hof moest een oordeel vellen over de indeling en de douanewaarde, de invoer is kennelijk niet gladjes verlopen.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Eibert de Vries, douanespecialist.

Indeling

De vraag over de indeling legt een beperking van het Geharmoniseerde Systeem (HS) bloot. Het systeem is in het leven geroepen om de internationale handel te versoepelen zonder libertijnse bijgedachten. Het systeem rept met geen woord over artikelen voor seksueel genot en dus moet er geïnterpreteerd worden. De importeur geeft de glijmiddelen aan onder post 3304, een 0% post voor, onder andere, producten voor de huidverzorging. De douane heeft een andere insteek en stoot door naar post 3307 voor, onder andere, cosmetische producten elders genoemd noch elders onder begrepen met een tarief van 6.5 %. Na deze tegendruk glijdt de importeur terug naar post 3006, een andere 0% post, waar, onder andere, glijmiddelen voor gebruik tijdens chirurgische handelingen worden ingedeeld.

De importeur voert ter motivering aan dat de glijmiddelen officieel zijn goedgekeurd als medisch hulpmiddel en daarom dezelfde ‘objectieve kenmerken’ hebben als de in de post genoemde glijmiddelen. Vervolgens bijten partijen zich vast in de interpretatie van het woord “alleen” in de aantekening die de inhoud van post 3006 toelicht. Volgens de douane betekent “alleen” dat post 3006 “alleen” producten omvat die specifiek in de post worden genoemd. Dit is tegen het zere been van de importeur die vindt dat “alleen” aangeeft dat post 3006 limitatief moet worden uitgelegd en dat de ingevoerde hier ook onder vallen.

De rechtbank pakte het Van Dale woordenboek erbij, zag dat “alleen” in deze onvolprezen bron wordt uitgelegd als “uitsluitend” en gaf de douane gelijk. Het Gerechtshof accepteert de indeling van de douane en de rechtbank maar met een andere motivering. Het Hof stelt dat de glijmiddelen voor seksueel gebruik niet ontworpen zijn om te worden gebruikt als medisch hulpmiddel, hetgeen een vereiste is voor indeling onder post 3306. De enige mogelijkheid die overblijft is indeling onder restpost 3307.

Douanewaarde

De vraag over de douanewaarde leest als een soort compromis door het Hof. Bij de invoer heeft de importeur facturen gebruikt die in feite een voorraadverplaatsing voorstellen. De douane was het hier uiteraard niet mee eens omdat de “koper” en de “verkoper” dezelfde partij zijn.

Vervolgens kwam de importeur op de proppen met een contract met de producent. De douane verwierp deze transacties op basis van dit contract omdat de partijen dezelfde aandeelhouder hadden en de prijs onvoldoende onderbouwd was. Vervolgens gebruikte de douane de verkoopprijs binnen de EU zonder aftrek toe te staan voor kosten en winst die na de invoer waren ontstaan. De douane verwierp de berekening die de importeur hiertoe had overlegd.

De rechtbank volgde de douane, maar het Hof ziet de zaak anders. Volgens het Hof kan de aftrekmethode niet worden gebruikt omdat de af te trekken elementen ontbreken. Vervolgens komt het Hof uit bij de berekende waarde, de laatste methode om de douanewaarde vast te stellen. De berekende waarde methode is minder rigide dan de voorgaande methoden en dit geeft het Hof de ruimte om de berekening van de importeur te accepteren en de douanewaarde lager dan de douane en de rechtbank vat te stellen.

Logica

Wat deze zaak laat zien zijn de stappen die bij eigenlijk iedere invoertransactie moet worden gevolgd: classificatie, tarief, en waardering. Deze logica vormt de basis van het douanesysteem. Als het in deze zaak om theekopjes of sleutelhangers was gegaan, had het Hof dezelfde logica gevolgd.

Aan de andere kant laat deze zaak ook goed zien dat er door de douane, de importeur en de rechter verschillende interpretaties mogelijk zijn. Dan maakt het natuurlijk ook zo leuk en spannend. En dan is het natuurlijk wel fijn dat er altijd iemand is die hierbij kan helpen.

Meer weten?

Btw is leuk. In sommige opzichten is douane zelfs nog leuker. Maar beide kunnen tot veel vragen leiden bij ondernemers die goederen invoeren uit niet-EU landen.

Wij kunnen u helpen met al uw btw- en douanevragen. Neem gerust contact met ons op, bijvoorbeeld door rechtstreeks een afspraak boeken via onze website.

Bij Less Grey beschikken we over de kennis en ervaring om u te helpen op het gebied van Advisering, Compliance en Teruggaven. En als u geïnteresseerd bent in IOSS, dan is het goed om te weten dan Less Grey een van de grootse btw-tussenpersonen is in Nederland.


  1. Gerechtshof Amsterdam 07.11.2023, zaak nr. 22/2400 link