VAT in the Digital Age: Introductie (deel 1)

Het huidige Europese btw-systeem bestaat sinds 1993. Sinds die tijd is er formeel een overgangsregeling van toepassing, die inmiddels alweer bijna 30 jaar duurt. De economische en technologische ontwikkelingen hebben niet stil gestaan, en ondanks verschillende updates van de btw-regels in 2006, 2010, 2020 en 2021, heeft de Europese Commissie op 8 december 2022 eindelijk een compleet nieuw plan gepresenteerd om de btw-regels in de EU te moderniseren: VAT in the Digital Age (ViDA).

Misschien is compleet nieuw een beetje overdreven. De Europese Commissie stelt zelf dat het vooral voortborduurt op de richting die al enkele jaren geleden is ingeslagen. Zo zijn de nieuwe btw-regels voor e-commerce die per 1 juli 2021 gelden een voorloper van de ideeën zoals deze nu zijn gepresenteerd. Maar er is nog veel meer.

Focus op 3 onderdelen

De voorstellen (want dat zijn het, er is nog niets definitief) focussen op 3 belangrijke punten:

  1. Digitale btw-compliance en facturatie;
  2. Btw-heffing via platforms; en
  3. Eén btw-registratie voor de hele EU.

Hieronder licht ik ieder punt kort toe.

Verdere digitalisering

Er zijn twee speerpunten waar de Europese Commissie op mikt: elektronisch factureren en digitaal rapporteren. Momenteel zijn er in de EU lidstaten nog verschillende manieren en voorwaarden voor het elektronisch uitreiken van facturen. De Europese Commissie wil slechts één standaard voor elektronische facturen toestaan. In eerste instantie zal deze standaard alleen gelden voor intracommunautaire prestaties.

De achterliggende reden hiervoor is dat de Europese Commissie niet zomaar voorwaarden kan opleggen aan de lidstaten voor hun ‘lokale’ transacties. Maar de intracommunautaire transacties zijn wel een EU aangelegenheid, en daarom kan de Europese Commissie hier wel eisen aan stellen. De gedachte is dat met het standaardiseren van de intracommunautaire verplichtingen, lidstaten dezelfde voorwaarden zullen (gaan) toepassen op de lokale verplichtingen.

Hetzelfde geldt voor het rapporteren van de intracommunautaire prestaties. Deze zullen niet meer maandelijks of per kwartaal moeten worden aangegeven, maar binnen twee dagen. Een (bijna) real-time reportage dus, waardoor lidstaten sneller en beter de aan- en verkopen en overbrengingen tussen de lidstaten kunnen inzien en met elkaar kunnen afstemmen (‘matching’).

Dit laatste brengt overigens met zich mee dat verzamelfacturen (‘summary invoicing’) niet meer zal kunnen. Immers, transacties moeten meteen worden gemeld, en er kan niet meer worden gewacht met factureren tot het einde van de maand.

In het kort: nieuwe verplichtingen intra-EU transacties

  • Elektronische factuur
  • Rapporteren per transactie
  • Verkoop en aankoop melden
  • Aanvullende informatie per transactie
  • Binnen 2 dagen

Platforms als belastingplichtige

Met de introductie van de btw-regels voor e-commerce per 1 juli 2021, is er voor zg. faciliterende platforms een flinke taak bijgekomen. Zij worden gezien als aan- en verkoper voor de levering van goederen die via het platform worden verkocht aan particulieren afnemers. De Europese Commissie is zeer te spreken over het ‘succes’ van de belastingheffing via deze platforms. Dat is niet zo gek, want volgens deze Europese Commissie is er bijna 10 miljard euro extra btw ontvangen in het eerste jaar dat de e-commerce regels van kracht werden, waarvan het grootste deel door 8 grootste platforms.

De Europese Commissie wil graag hierop voortborduren met VAT in the Digital Age, en in de voorstellen richt zij zich dan ook op de volgende grote platform economieën: personenvervoer en accommodatie. Waar de regels zich momenteel bezighouden met de verkopen van goederen, wordt in deze voorstellen het platform ook geacht te aan- en verkopen bij de levering van diensten. Denk hierbij aan Uber en Air-BNB.

Geen buitenlandse btw-registraties meer

Naast de leveringen via platforms, is de Europese Commissie ook erg enthousiast over de One Stop Shop aangiftes. Via dit systeem kunnen ondernemers al hun verkopen aan particuliere afnemers in andere lidstaten aangeven en de verschuldigde btw afdragen via hun eigen belastingdienst.

In de voorstellen van de Europese Commissie wordt dit systeem verder uitgebreid, en wel zodanig dat een ondernemer alleen nog maar in zijn eigen lidstaat hoeft te zijn geregistreerd voor de btw. Allen verkopen aan buitenlandse afnemers moeten dan worden gemeld in de OSS-aangifte. Dit scheelt enorm veel administratieve lasten en kosten, omdat de ondernemer zich dus niet meer apart heeft te registreren in alle EU lidstaten.

Wat hieraan meewerkt is het voorstel om voor alle lokale leveringen door een buitenlandse leverancier, de verleggingsregeling toe te passen. In sommige lidstaten (waaronder Nederland) is dit nu ook al het geval. Deze regeling houdt in dat een buitenlandse leverancier die een lokale levering verricht, géén btw mag berekenen. In plaats daarvan moet de afnemer de verschuldigde btw berekenen, en aangeven op zijn eigen btw-aangifte. De uitvoering van deze regeling (en alle overige voorgestelde wijzigingen) moeten nog wel verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Inwerkingtreding

Er zijn nog wel heel wat praktische vragen en onduidelijkheden die eerst moeten worden opgelost in de voorstellen van VAT in the Digital Age. Lidstaten (en ondernemers) zullen echter wel snel moeten schakelen, want de datum waarop de nieuwe regels inwerkingtreden is voor sommige onderdelen al per 1 januari 2024.

De komende tijd zullen we u regelmatig updaten over de nieuwe regels. En natuurlijk over de gevolgen en mogelijkheden voor u, als ondernemer.

Meer weten?

Wij kunnen u helpen met al uw btw-vragen. Neem gerust contact met ons op, bijvoorbeeld door rechtstreeks een afspraak boeken via onze website.

Bij Less Grey beschikken we over de kennis en ervaring om u te helpen op het gebied van Advisering, Compliance en Teruggaven. En als u geïnteresseerd bent in IOSS, dan is het goed om te weten dan Less Grey een van de grootse btw-tussenpersonen is in Nederland.