Zonnepanelen leveren btw-mogelijkheden op voor leveranciers en installateurs

Als het Belastingplan 2023 voor wat betreft de introductie van het btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen voor woningen met ingang van 1 januari 2023 doorgaat (en waarom zou dat niet zo zijn), dan ontstaat er volgens mij voor het eerst in Nederland een situatie waarbij onder het btw-stelsel binnenlandse prestaties aan consumenten belast worden tegen 0% btw.

Het is goed om stil te staan bij de gevolgen voor leveranciers/installatiebedrijven.

Achtergrond

De achtergrond van de aanpassing van het tarief is dat de Nederlandse regering de administratieve lasten voor particulieren wil verminderen. Door de btw te verlagen van 21% naar 0%, hoeven particulieren bij de aankoop van zonnepanelen de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst. Dat scheelt hen en de Belastingdienst werk. Ook hoopt het kabinet dat de maatregel meer particulieren stimuleert om zonnepanelen te nemen.

Aandachtspunten

Voor de leveranciers van zonnepanelen zijn er nog wel wat aandachtspunten.

De levering en installatie is voortaan belast met 0%. De leverancier heeft echter nog altijd wel 100% recht op aftrek ten aanzien van alle door hem betaalde btw die betrekking heeft op de verkoop van de zonnepanelen. Omdat er echter geen, of minder, btw op de verkopen wordt berekend, kan de leverancier in een btw-teruggaafpositie komen; er is sprake van een kasstroomeffect. Immers, de aan derden betaalde btw wordt op aangifte terugontvangen en financiert de leverancier feitelijk voor.

De leverancier kan een aantal dingen doen om zijn kasstroompositie te optimaliseren.

Optimalisatie kasstroon

Een vrij eenvoudige maatregel kan zijn om de kwartaalaangifte te vervangen door een maandaangifte; daarmee wordt het nadelige kasstroomeffect kleiner. De leverancier moet hier wel om verzoeken bij de belastingdienst.

Er zijn ook mogelijkheden voor de leverancier om de btw op zijn aankoop van de zonnepanelen te verminderen. Hiervoor zijn echter wat meer denkwerk en acties voor nodig.

Als de zonnepanelen worden ingekocht van een groothandelaar die deze importeert (verreweg de meeste zonnepanelen worden in China geproduceerd en naar Nederland verscheept), zal de groothandel in veel gevallen met gebruikmaking van de mogelijkheid om de verschuldigde invoer-btw te verleggen naar de btw-aangifte.

De Nederlandse leverancier/installateur kan in overleg met de groothandelaar ook zelf de betreffende zonnepanelen invoeren; de groothandelaar laat de invoer over aan de installateur en levert zonnepanelen die door zijn afnemer worden ingevoerd. Op die wijze kan de installateur de vergunning aanvragen om de invoer-btw te verleggen naar de btw-aangifte om zodoende het nadelige kasstroomeffect verder te beperken.

Invoerrechten

Daarbij moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met eventuele invoerrechten en dergelijke, die verschuldigd zijn bij de invoer. Bij de invoer van goederen van buiten de Europese Unie kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, afhankelijk van de kwalificatie van de goederen (CN code), en de oorsprong van de goederen. Douanerechten worden geheven over de douanewaarde. Als de leverancier in plaats van de groothandel de zonnepanelen gaat invoeren, kan deze douanewaarde afwijken van de douanewaarde die door de groothandel wordt gehanteerd.

(Momenteel zijn de invoerrechten 0% op zonnepanelen, met CN code 8541 43, afkomstig uit China).

De grotere installatiebedrijven en leveranciers van zonnepanelen hebben er belang bij om deze invoer-route te bekijken om tijdig de besluiten hoe voor 2023 en volgende jaren de kasstroomeffecten worden beperkt. Is er een financiële besparing te realiseren, dan is het goed om de aanvraag voor de vergunning voor verlegging van de invoer-btw naar de btw-aangifte tijdig aan te vragen. Bij voorkeur zou u deze vergunning uiterlijk in de maand november 2022 moeten aanvragen om ervan verzekerd te zijn dat u deze op 1 januari 2023 kunt gebruiken.

Meer weten?

Wij kunnen u helpen met al uw btw-bragen. Neem gerust contact met ons op, bijvoorbeeld door rechtstreeks een afspraak boeken via onze website.